חפש

  מחקר 6 - נגיף ראו בעופות (AVIAN REOVIRUS) כגורם ל"תסמונת צומת הגידים"

  סוג עוף/שלוחה : פטם

  הנושא: נגיף ראו בעופות (AVIAN REOVIRUS) כגורם ל"תסמונת צומת הגידים

  החוקר: א. לובלין ושות' - מכון ווטרינרי

  נגיף ראו (reovirus) הוא הגורם לדלקת פרקים נגיפית (viral arthritis) בתרנגולות בעיקר בגזעי הפיטום. המחלה מופיעה בטווח הגילאים 4 – 16 שבועות ומתבטאת בנפיחות פרקי הרגליים (בעיקר hock joint) וצליעה.

  הניסוי המדווח הינו חלק מתוכנית מחקר שמטרתה בירור הקשר בין הנגיף לבין "תסמונת צומת הגידים" שנראית לעיתים בעופות בשחיטה או סמוך לה. בניסוי הקדמי הזה ניסינו להתחקות אחר פיזורו בגוף של נגיף ראו לאחר הדבקה ניסיונית של אפרוחי פיטום בגיל יום.

  ההיפותזה שנבחנה: הנגיף מדביק את האפרוח כבר בגיל יום ע"י העברה אנכית מהאם או בהדבקה אופקית בלול, "מסתתר" בגוף (באיברים לימפטיים או אחרים) במשך מרבית תקופת הגידול, מתעורר עם גדילת העוף והעלמות הנוגדנים האמהיים, וגורם לדלקות פרקים בגיל 4 – 5 שבועות בלול או לתסמונת צומת הגידים במשחטה ( 6 – 7 שבועות).

  בשלב ראשון נקבעו אלימות לעוברים וכייל הנגיף ב- 5 בידודים בשיטת Reed and Muench. כל בידוד (נוזל אלנטואי) הוזרק ל- 25 ביצים מעוברות של מעוברות של תרנגולות SPF (בגיל 5 – 7 ימים בשק-החלמון) במיהולי הנגיף 10-1 – 10-51 ונעשה מעקב יומי אחר תמותת עוברים עד 10 ימים לאחר ההזרקה. בביצים שהוזרקו בנוזל אלנטואי חסר נגיף, לא הייתה תמותה. כייל הנגיף (titer) נמצא בין ml/ ELD50 104.4 לבין ml/ ELD50 107.

  ניסוי ההדבקה: נעשה באפרוחי פטם בגיל יום (כ- 50 בקבוצה) עם הבידוד בכייל הגבוה ביותר: 1. הזרקה בכף הרגל ( 0.1 מ"ל) (FOOD- PAD MODEL) 2. הכנסה ישירות לזפק (0.2 מ"ל) 3. ביקורת- נוזל אלנטואי ללא נגיף. העופות נבדקו מדי יום לסימני מחלה. החל מ-2 ימים לאחר ההזרקה וב-5 מועדים נוספים עד גיל שחיטה              (7 שבועות), העופות נשקלו, נמדדה טמפ' הביב, ונלקחו דם ורידי לכייל נוגדנים (ב- ELISA) ולשלשת טרייה לנוכחות נגיף (SHEDDING). כמו-כן נדגמו איברים לבידוד נגיף ע"י הזרקה לביצים מעוברות וקביעת נוכחות הנגיף ב- PCR של הנוזל האלנטואי של עוברים מתים וחיים, ועבור היסטופתולוגיה. האיברים שנדגמו: צומת הגידים, מפרק העקב, כרית כף הרגל,מח העצם,טחול, כבד, בורסה ע"ש פבריציוס, טימוס, לב, ריאות, כליות, זפק, קיבות, תריסריון, מעי דק,מעי גס, לבלב, טונזילים צקליים, אשכים/שחלה. בנוסף נלקחו משטחי ביב וכן דם מלא עם נוגד קרישה EDTA לבירור הימצאות הנגיף בהפרשות ובדם. הצלחת ההדבקה אומתה ע"י עלייה משמעותית בכייל הנוגדנים בקבוצות המודבקות לעומת הביקורת ממועד העלמות הנוגדנים האמהיים בגיל 2- 3 שבועות ועד שיא  ב- 6 שבועות. בקבוצה המודבקת בכף הרגל, 87% מהעופות הראו בגיל 7 שבועות קרע בגידים באחת הרגליים או בשתיהן, בהשוואה ל- 32% במודבקים בזפק, ורק 5%בביקורת.

  מערכת ה- PCR כללה שימוש בתחלים (primers) לאזורים שמורים בגנום הנגיפי. בקבוצה המודבקת בכף הרגל אובחן הנגיף ב- PCR (לאחר בידוד בעוברים) כבר יומיים לאחר ההדבקה, בטחול ובצומת הגידים. בהמשך, הצטרפו איברים נוספים לרשימת האיברים בהם זוהה הנגיף: ריאות וכליות ב-5 ימים, טימוס ובורסה ב- 8 ימים, מח העצם וטונזילים צקליים ב- 13 ימים, ומפרק העקב ב- 29 ימים לאחר ההדבקה. בקבוצה המודבקת בזפק, נמצא הנגיף לאורך תקופת הניסוי כולה (בין יומיים ל- 49 ימים) בצומת הגידים אבל לא נמצא באיברים אחרים. בקבוצת הביקורת הנגיף כמובן לא נמצא באיברים. בבדיקה היסטופתולוגית נראו דלקת גידים ומעטפות הגידים במודבקים בכף הרגל החל מיומיים לאחר ההדבקה, ובמודבקים בזפק החל מ- 3 שבועות לאחר ההדבקה.

  מסקנות הניסוי:       

  1.       נגיף ראו גורם לתסמונת צומת הגידים בפטמים.

  2.       באפרוחים שנדבקים בנגיף ראו מרגע בקיעתם או שכבר בוקעים עם הנגיף ניתן למצוא את הנגיף לאורך כל מחזור הגידול ( עד גיל 7 שבועות).

  3.       נגיף ראו מתיישב בצומת הגידים ממועד ההידבקות ונשאר שם כנראה עד סיום מחזור הגידול.

  4.       נגיף ראו אפיני לאיברים לימפטיים כמו טחול, מח העצם,טימוס, טונזילים צקליים, אך גם לריאות, כליות, וייתכן שגם לאיברים נוספים.