חפש

  פיקוח וטרינרי

  פיקוח וטרינרי במשחטות

  הנושאים הווטרינריים במשחטות הינם באחריותם וטיפולם של השירותים הווטרינריים.

  לכל שאלה בנושא יש לפנות אל השירותים הווטרינריים:

  פיקוח וטרינרי

  שם

  טלפון

  פקס

  e-mail

  מנהל המח' למוצרים מן החי

   ד"ר סרחיו דולב

  03-6081681

  03-6081611


  מזכירה

  אביבה חליגוא

  03-6081681

  03-6081611

  [email protected]

     רשימת משחטות