/

פיקוח וטרינרי במשחטות

הנושאים הווטרינריים במשחטות הינם באחריותם וטיפולם של השירותים הווטרינריים.

לכל שאלה בנושא יש לפנות אל השירותים הווטרינריים:

פיקוח וטרינרי

שם

טלפון

פקס

e-mail

מנהל המח' למוצרים מן החי

 ד"ר סרחיו דולב

03-6081681

03-6081611


מזכירה

אביבה חליגוא

03-6081681

03-6081611

avivah@moag.gov.il

 רשימת משחטות

  


הדפססגור חלון