חפש

  : 

  צור קשר - רשימת בעלי תפקידים 

  תפקיד שם טלפון פקס e-mail
  הנהלה        
  מנכ"ל שמואל לויט 03-6083201 03-6083231 [email protected]
  מנהלת לשכה שירי קרבס 03-6083201 03-5214943 [email protected]
  מנהל משאבי אנוש ומינהל עדי גרטל  03-6083205 03-6960151

  [email protected]

  ס. מנהל משאבי אנוש ומינהל אריאלה ליברמן 03-6083203 03-6960151 [email protected]
  מבקר פנים שמואל לברן 03-6083219 03-6083281

  [email protected]

  קצין בטיחות רכב משה טננבוים 03-6083248 03-6910703 [email protected]
  ממונה בטיחות  סמדר אלחייני 04-652759804-6527593  [email protected]

   מנהל מח' מחשוב

   איציק שבירו

   03-6083257

   03-6083231

  [email protected]

   עוזרת מנהל אגף  שי-לי בן שלמה  03-6083277  03-7624683  [email protected]
  תמיכה טכנית     08-9955220    [email protected]
  אגף תכנון וכלכלה      
  מנהל אגף בן בונומו  03-6083272 03-6083283 benb @epb.org.il
  מזכירת אגף ספיר אזולאי 03-6083272 03-6083283 [email protected]
  מנהלת שלוחת רבייה ושינוי שם בעל מכסה אתי גומא 03-6083275 03-6083283

  [email protected]

  סובסידיה חוק גליל. אתי גרידי-כהן 03-6083279

  03-6083283

  [email protected]
  פרגיות, גידול חוץ שי דנין 03-6083221 03-6083283 [email protected]
  מנהלת שלוחת פטם והודים יפה שלום 03-6083240 03-6083283 [email protected]
  מנהלת שלוחת ההטלה, מכסות גליל שיבולת דדבין 03-6083260

  03-7624685

  [email protected]
  הצמדות,קליטת תוצרת לול, העברת מכסות יונה פחימה 03-6083225 03-6083283 [email protected]
  אגף החשבות        
  מנהל אגף החשבות עדי גרטל03-6083205 03-6952195   [email protected]
  מנהלת חשבונות ראשית מירה הנדרי 03-6083256 03-6952195 [email protected]
  גזברות ושלוחת ביצים עירית חגבי  03-6083220 03-6952195 irit@epb.org.il
  פיצויי קנט, היטלים ודמי ביטוח, בדיקות, מחקרים ותצפיות. גבריאלה חיימוב 03-6083233 03-6952195 [email protected]
  שלוחת הפטם וההודיים, מגבלות משפטיות עירית חגבי 03-6083262 03-6952195

  [email protected]

  ספקים  רונית שי-תדמור 03-6083222 03-6952195 [email protected]
  חשבת שכר סימה שבת 03-6083255 03-6952195 [email protected]
  יחידת הפיקוח        
  מנהל אגף פיקוח אורי דרזי 03-608326403-6089281 uri @epb.org.il
  מזכירת האגף דליה שושן 03-6083276 03-6083281 [email protected]
  ועדת קנסות      
  מזכירת הועדה תיקי לוי 03-6083206 03-6090374 [email protected]
  מזכירה רימונה ענבי 03-6083278 03-6090374 [email protected]
  מערכת לבריאות העוף        
  מנהל המערכת לבריאות העוף  ד"ר נדב זלצר  04-6527598 04-6528793  [email protected] 
  מעבדה דרומית  

     מנהל מעבדה בבאר טוביה פימה יניב  08-8503207 08-8583277
  מזכירות אביבה לוי/ שלומית שמואל 08-8503207 08-8583277  
  מעבדה צפונית      
  מזכירות אורלי חזי/ קרן אזוולוס  04-6527598  04-6528793 [email protected]
  יח"צ שטרן אריאלי 03-6122130
  [email protected]