חפש

  חיסון עונתי בקדחת מערב הנילוס

   

   

   

  ‏‏‏‏‏א' אייר, תשס"ח

  ‏6 מאי, 2008

   

   

  לכבוד:

  מגדלי האווזים

   

   

   

  הנדון: חיסון עונתי בתרכיב קדחת מערב הנילוס, שנת 2008

   

   

  1.      מצורפות ההוראות לשנת 2008, בנושא שבנדון.

  2.      הנכם מתבקשים להקפיד ולבצע את כל החיסונים כנדרש.

   

   

   

   

   

  בברכה,

   

   

  דר' ש. פוקמונסקי  

  ר.ו.ר. מחלות עופות

   


   

   

   

   

  ‏‏‏‏‏א' אייר, תשס"ח

  ‏6 מאי, 2008

   

  לכבוד:

  _____________________

   

  _____________________

   

  הנדון: חיסון  עונתי  באווזים  בתרכיב  קדחת  מערב  הנילוס, שנת 2008

  1.      מצורפות ההוראות לעניין חיסון עונתי באווזים כנגד מחלת קדחת מערב הנילוס, לשנת 2008.

  2.      החיסון יחול על כל הלהקות שבקעו החל מה – 15/5/08.

  3.      התרכיב יסופק במחסן של השירותים הווטרינריים, כבעבר. מצורף טופס למסירת התרכיב.

  4.      על מועד הפסקת החיסון תשלח הודעה נפרדת.

  5.      יש להמשיך ולחסן נגד מחלת הניוקסל את כל הלהקות, כל הזמן, על פי ההוראות המצורפות.

   

           בברכה,

   

   

  דר' שמעון פוקמונסקי

  ר.ו.ר מחלות עופות

   

  העתק:

  ד"ר א. ברמן, ד"ר א. ענבר, ד"ר מ. פירק, רופאים וטרינריים ממשלתיים למחלות עופות, מנהלי מעבדות אזוריות למחלות עופות.

  דר' י. סמינה, מנהל המעבדה לביקורת תרכיבים, כאן.

  הרופאים הווטרינריים למחלות עופות.


  ‏‏‏‏‏א' אייר, תשס"ח

  ‏6 מאי, 2008

   

  לכבוד:

   

  גב'/מר _____________

   

  ישוב _______________

   

  הנדון:  הוראות לעניין חיסון אווזים כנגד מחלת קדחת מערב  הנילוס

  א.      בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א)  לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה 1985

  (להלן הפקודה), אני מורה לך לחסן את להקות האווזים שברשותך.

  הוראות חיסון:

  1. הזרקה ראשונה בגיל שבועיים, 0.5 סמ"ק לעוף.
  2. הזרקה שניה בגיל 4 שבועות, 0.5 סמ"ק לעוף.
  3. התרכיב ינתן בהזרקה תת- עורית בין הכנפיים .
  4. אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים ו/ או כל חומר אחר .
  5. יש להשמיד את הבקבוקים הריקים. אין לזרוק בקבוקים ריקים!
  6. יש להחליף את המחט של המזרק כל 100 אווזים .
  7. א. חובה לנהל רישום יומי מדוייק של תמותה ותחלואה על גבי דף מסודר, החל

              מגיל יום ועד העברת האווזים לפטום.

        ב. הדף יועבר עם הלהקה ויוצג בפני רופא  וטרינר ממשלתי למחלות עופות   

                        או מפקח מטעמו בכל עת שיידרש.

   

  ב.       מועד תחילת החיסון: בלהקות שבקעו החל מ – 15/5/08.

   

   

   

      אין לחסן להקות חולות במחלה כל שהיא ללא אישור רופא  וטרינר ממשלתי למחלות עופות

   

  .                                                                                                                                  ב ב ר כ  ה

   

                                                                                                        דר' ש. פוקמונסקי

                                                                                                         ר.ו.ר. מחלות עופות

   

   

   

  אישור המגדל

   

  הנני מאשר בזאת שקבלתי את צו החיסון נגד קדחת מערב הנילוס ובו ההוראות לביצוע.

   

  שם המגדל: __________________

   

  שם הישוב:___________________

   

  חתימת המגדל: _____________

   

  תאריך: __________________

   

   

   

  ‏‏‏‏א' אייר, תשס"ח

  ‏6 מאי, 2008

   

   

  תוכנית חיסונים אווזים ירוקים לפטום

   

   

  גיל

   

  סוג   התרכיב

  שיטת החיסון

   

  בבקיעה

   

   

  ניוקסל  חי 1

   
  טיפטוף לעיניים

  14 ימים

   

  * קדחת  מערב הנילוס מומת

     ניוקסל מומת 1

  הזרקה

  הזרקה

  3  שבועות

   

  פסטרלה מולטוצידה+

  רימרלה אנטיפסטיפר מומת

  ורדת מומת

   

  הזרקה

  הזרקה

  4   שבועות

   

  *קדחת מערב הנילוס  מומת

    ניוקסל  מומת  1

  הזרקה

  הזרקה

  6-7 שבועות

   

  פסטרלה מולטוצידה +

  רימרלה אנטיפסטיפר מומת

  ורדת מומת

   

  הזרקה

  הזרקה

   

   

   

  *   חיסון חובה : עונתי ( יוני- נובמבר): הוראות מפורטות ניתנות על יד הרופאים       

       הווטרינריים הממשלתיים למחלות עופות, מנהלי מעבדות .

   

               ¹ חיסון חובה קבוע.