חפש

  תצפית 2 - השפעת מיקרואקלים על הובלת אפרוחים במשאית

  סוג עוף/שלוחה:  כללי
  הנושא:  השפעת מיקרואקלים על הובלת אפרוחים במשאית
  החוקר: ישראל מסטבאום, שה"מ

  סיכום
  סיכום הנתונים מתייחס לעובדות כפי שנמצאו בעבודה פרלימינארית זו.

  א. במהלך מרבית ההובלה, טמפרטורת חלל המשאית גבוהה במידה ניכרת לאורך פרקי זמן רבים מהרצוי ובערכים העלולים לסכן את בריאות האפרוחים.

  ב. נמצא הבדל מובהק בטמפרטורת חלל המשאית כתלות במיקום הארגז במשאית. נמצא שהפרש הטמפרטורה בין הארגזים בקדמת המשאית למרכזה עומד על 5 מעלות.

  ג. אחוז הלחות היחסית הרצוי בהובלת אפרוחים הינו כ-75%.  מסתמן שבמרבית ההובלה ערכי הלחות היחסית נמוכים מהרצוי בעיקר בקדמת המשאית. 

  ד. ידוע שלאפרוחים אין מנגנון ויסות חום, עובדה המשתקפת באופן מובהק בטמפרטורה ראקטלית שונה של האפרוחים כתלות במיקומם במשאית.  טמפרטורת האפרוחים בקדמת המשאית היתה בממוצע 41.1 מעלות צלזיוס, טמפרטורה הגבוהה במידה נכרת ביחס לאפרוחים הנמצאים בקצה האחורי של המשאית. 

  ה. בעבודה זו לא נמצא הבדל מובהק בפחת המשקל של האפרוחים, אך ניתן להבחין בירידת משקל גבוהה יותר באפרוחים שנמצאים בקדמת המשאית לעומת אפרוחים בקצה המשאית. יתכן שבבדיקה פרטנית באפרוחים וניתוח הנתונים על פי אחוז ירידת המשקל תראה ממצאים שונים.

  ו. מעבודה פרלימינרית זו מסתמן שמערכות בקרת האקלים של הובלת אפרוחים במשאית אינן מספקות מענה מתאים  כפי שנמצא בתנאי התצפית.

  ז. על מנת להגיע  למסקנות יישומיות יש לבצע מספר תצפיות נוספות, רצוי לטווח מרחקים גדול.