חפש

  מחקר 3 - מניפולציות עובריות לשם הקטנת גודל הגוף בלהקות רביה של עופות כבדים

  סוג עוף/שלוחה:  רבייה כבדה
  הנושא: מניפולציות עובריות לשם הקטנת גודל הגוף בלהקות רביה של עופות כבדים
  החוקר: בועז רובינזון – הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

  סיכום:
  הדו"ח מסכם שלוש שנות מחקר שבהם נעשו מספר נסיונות במניפולציות עובריות על מנת להקטין את משקל גוף המטילות הכבדות.

  הנסיונות כללו: 
  ג. הוספת מיוסטטין שמדכא רקמת שריר.
  ד. חיסון פסיבי נגד GDF רקומביננטי מאוניברסיטת מינסוטה וחיסון אחר של חברת METAMORPHIX בארה"ב. 

  נערך מעקב של האפרוחים שכלל כייל הנוגדנים, משקל גוף ומסת השריר של האפרוחים מהבקיעה ועד גיל של 42 יום.  לא נמצאה השפעה על משקל הגוף.

  ניסיון נוסף נעשה ע"י הזרקת טמוקסיפן אחת ליומיים מגיל שבועיים עד גיל 18 או 33 שבועות מתוך כוונה להקדמה של גיל ההטלה. גם ניסיון זה לא צלח וטמוקסיפן לא גרם להקדמה של גיל ההטלה.

  הדו"ח מסכם בממצא חיובי האומר כי אפשר להגיע להגדלת משקל גוף ע"י Fenfluramine המדכא אכילה כמו בהגבלת מזון וללא פגיעה ברווחת המטילה.  ממצא זה הינו בעל חשיבות רבה כי אפשר להגיע לתוצאות של עליה מסויימת ברמת ההטלה מבלי לקיים משטר קשה של הגבלת מזון.

  תקציר
  הטיפוח הגנטי של עופות מגזע כבד גרר ירידה בביצועי רבייה ובפוריות.  מטרת המחקר היתה להשתמש במינפולציות עובריות, כגון הוספת מיוסטטין (GDF) שמדכא רקמת שריר לשם הקטנת משקל גוף.  בניסוי מקדים בחנו את ההשפעה של חיסון פסיבי נגד GDF רקומביננטי שיוצר על-ידי הקבוצה של פרופ' אל-חלוואני באוניברסיטת מינסוטה ואחר שיוצר על-ידי חברת METAMORPHIX בארה"ב.  נערך מעקב אחר כייל הנוגדנים, משקל הגוף ומסת השריר של האפרוחים מזמן הבקיעה ועד גיל 42.  לא נמצאה השפעה על משקל הגוף למרות נוכחות של כייל גבוה של אנטי-GDF בדמם של אפרוחי הטיפול.  ניסינו גישה שונה להגברת ביצועי רבייה על-ידי הקדמת ההטלה באמצעות הזרקה של 1 mg/kg טמוקסיפן אחת ליומיים, מגיל שבועיים עד גיל 18 או 33 שבועות.  טיפול זה ניתן לעופות תחת הזנה חופשית או תחת הגבלת מזון מסחרית או הגבלה חמורה.  נערך מעקב אחר משקל גוף והטלה ומשקל אברי רבייה.  טמוקסיפן לא גרם להקדמה של גיל ההטלה באף אחת מקבוצות ההזנה.  אחוזי תמותה היו נמוכים  יותר בקבוצות עם הגבלת מזון ואחוזי הטלה היו גבוהים יותר בקבוצה עם הגבלת מזון מסחרית.  אי לכך ניסינו לדכא אכילה על ידי טיפול ב-Fenfluramine הידוע

  כמדכא אכילה וכך להגיע לאחוזי הטלה כמו בהגבלת מזון מסחרית אך עם שיפור רווחת החיה.  שיטה זו הוכיחה את עצמה.  הקבוצות שטופלו שפנפלורמין הציגו משקלי גוף נמוכים באופן מובהק מקבוצת ההזנה החופשית בתלות במינון החומר ואחוזי ההטלה בהם לא ירדו

  אחרי 29 שבועות בדומה לאלה תחת הגבלת מזון.  ניתן, אם כן, להשתמש בחומרים אנורקטיים כתחליף להגבלת מזון בעופות מגזע כבד.