חפש

   

  היקף התפוקה של ענף הלול, שערכו נאמד בכ- 6,148 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ- 20% מסך ייצור התוצרת החקלאית בארץ.

   

  סוג התוצרת

  מיליוני ₪

  אחוזים

  בשר פטם

  3,425

  55.7%

  בשר הודים

  633

  10.3%

  ביצי מאכל

  1,124

  18.3%

  שלוחות הרבייה

  966

  15.7%

  סה"כ

  6,148

  100%

   

  בענף כ- 3,580 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים

  בשר פטם:

  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על 521,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ- 590.
  • צריכה לנפש כ-40.7 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)


   בשר הודו:

  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ- 94,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-85.
  • צריכה לנפש כ-6.4 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

  ביצי מאכל:

  • ענף ביצי מאכל מוסדר באמצעות מכסות אישיות בהיקף של  2,015 מיליוני ביצים  
    לשנה. באזור הגליל מייצרים כ- 67% מהיקף הביצים בישראל.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-2,830.
  • צריכה לנפש כ- 250 ביצים בשנה.
  • מחיר ביצי מאכל מעוגן בצו מחירים.