חפש

   

  היקף התפוקה של ענף הלול, שערכו נאמד בכ- 6,251 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ- 20% מסך ייצור התוצרת החקלאית בארץ.

   

  סוג התוצרת

  מיליוני ₪

  אחוזים

  בשר פטם

  3,527

  56.4%

  בשר הודים

  532

  8.5%

  ביצי מאכל

  1,194

  19.1%

  שלוחות הרבייה

  999

  16.0%

  סה"כ

  6,251

  100%

   

  בענף כ- 3,610 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים

  בשר פטם:

  • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על 520,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ- 590.
  • צריכה לנפש כ-41.2 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)


   בשר הודו:

  • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ- 75,000 טון.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-80.
  • צריכה לנפש כ-5.1 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

  ביצי מאכל:

  • ענף ביצי מאכל מוסדר באמצעות מכסות אישיות בהיקף של  2,204 מיליוני ביצים  
    לשנה. באזור הגליל מייצרים כ- 69% מהיקף הביצים בישראל.
  • מס' מגדלים פעילים בענף כ-2,870.
  • צריכה לנפש כ- 250 ביצים בשנה.
  • מחיר ביצי מאכל מעוגן בצו מחירים.