חפש

    בריאות העוף

    שינויים בימי הפעילות במעבדות לבריאות העוף.

    החל מה – 01 בפברואר 2020 המעבדות לבריאות העוף הפועלות במסגרת המועצה לענף הלול תהיינה סגורות לקבלת קהל בימי שישי.

    המעבדות תהיינה פתוחות בימים א' – ה' בין השעות :7:30 – 15:30, קבלת דגימות עד השעה 12:30. ביום ו' המעבדות  סגורות לקבלת קהל.