חפש

  לכל מקבלי השירותים

   

  לכל מקבלי השירותים

   

   

  בשל אירוע הקורונה , המועצה תמשיך להפעיל את שירותיה השונים תוך מגבלות מתחייבות.

   

  קבלת קהל במשרדי המועצה תהיה אך ורק בתיאום מראש עם נותן השירות במועצה.

   

  מירב השירותים ניתנים לביצוע באמצעות מייל או טלפון.

   

  שירותי המעבדות ומערך הרופאים ממשיכים בעבודה רגילה תוך כדי  סידורי כניסה מוגבלים.

   

  אני תקוה שהמהלך יתקבל בהבנה על ידכם והכל כדי שיהיו מינימום נדבקים והיצור החקלאי לא יפגע.

   

   

   

  בכבוד רב,

  הנהלת המועצה לענף הלול