חפש

  מחקר 5 - היבטים פיזיולוגיים וממשקיים בתהליך יצירת קליפת הביצה, במטילות המאופיינות בביצים סדוקות לרוב לעומת מטילות המאופיינות בביצים שלמות.

  סוג עוף/שלוחה: מטילות

  הנושא: היבטים פיזיולוגיים וממשקיים בתהליך יצירת קליפת הביצה, במטילות המאופיינות בביצים סדוקות לרוב לעומת מטילות המאופיינות בביצים שלמות.

  החוקרת הראשית: חגית ארזי - המח' לעופות שה"מ

   

  סיכום ביניים לאחר שתי שנות מחקר

   

  באופן די ברור ניתן להסיק שאין טעם להכניס להנשרה מטילות המייצרות ביצי חוד, קוד, רכות ומגורענות.  מטילות המייצרות ביצים מעוותות (באופן קל), מקבלות ערך כספי שלם עבור הביצה, כך שלהערכתי עדיין כדאי להחזיקן עונה נוספת של הטלה.

  במשקים קטנים עד 3000 עוף (בערך) ניתן למיין עופות לפני ההנשרה ולהוציאן מהלהקה

  (בלתי אפשרי לעשות זאת במשקים הגדולים).

   

  מיון העופות המטילות ביצים פגומות אלו, יעשה ע"י סימון התאים ואיתור המטילה שמטילה את אותה ביצה פגומה, כפי שהזכרתי בדו"ח מחקר שנה ראשונה.

   

  לא נמצאו סימנים חיצוניים המעידים על היותה של המטילה כמייצרת ביצים פגומות.

   

  ההערכה המסתמנת כרגע, לדעתי האישית.

  הביצים המעוותות, כנראה שמקורן בבעיה מקומית שקשורה לברונכיט ( אולי חיסון לקוי ?)

  לגבי שאר הביצים כנראה שגם פה מדובר באיזו בעיה מקומית של המטילה, פגיעה בתאים באזור ספציפי ברחם. לדוגמא במטילה המטילה ביצי קוד, כנראה שיש פגיעה בתאים באזור ברחם בו ממוקם הקוד של הביצה.

   

  להערכתי אין מדובר בכשל כולל אלא ספציפי לאותה מטילה,בניסוי אחר שהוספנו HY-D (מטבוליט

  של ויטמין D)  לאותן המטילות, לא מצאנו שיפור והן המשיכו לייצר ביצים פגומות.

   

   

  כנראה שהפתרון הינו באמצעות טיפוח ברמה הגנטית

   

  יש לבחון כדאיות כלכלית של הנשרה (ביחוד לאור ביצועי ההטלה הטובים של הלוהמן בשנתיים האחרונות), כאשר אנו מוציאים את אותן המטילות המטילות ביצים פגומות.

  יכול להיות שעופות שמתחילות להטיל ביצים פגומות סמוך להנשרה (ז"א כעבור 12 חודשי הטלה) אולי תהליך ההנשרה כן משפר את ביצועיהן לאחר ההנשרה. (היות ואנו אספנו לניסוי  עופות המטילות ביצים פגומות מהחודש הראשון להטלה).

   

  סיכום המחקר בסיומו, לאחר שלוש שנים

   

  המטילות חולקו לשתי קבוצות ראשיות:

  א. עופות המטילות בעיקר ביצים שלמות.

  ב. עופות המטילות בעיקר ביצים פגומות כדלהלן: מעוותות, מגורענות, חוד פגום, קוד פגום, רכות.

  בקבוצת השלמות הוטלו 93% ביצים שלמות ו- 7% ביצים פגומות כדלהלן : 1% רכות 3% מעוותות 2% מגורענות 1% שפוכות.

  בקבוצת הפגומות הוטלו 15% ביצים שלמות ו- 85% ביצים פגומות כדלהלן: 35% רכות 8% מעוותות.

  נעשה ניסוי של הנשרה כפויה על מנת לבחון אם ההנשרה פותרת את בעיית הביצים הפגומות. צום ההנשרה הופסק כאשר המטילות שהחלו במשקל 1800 גרם הגיעו למשקל של 1336 גרם (26%-).

  תוצאות: קבוצת הביצים הרכות:

  1.       לפני ההנשרה: בעיקר ביצים רכות.

  2.       אחרי ההנשרה: שיפור זמני בלבד ברמת הביצים השלמות וחזרה, תוך כ- 5 חודשים, לביצים רכות. ההנשרה לא ממש עזרה.

   

    קבוצת המעוותות:

   

  1.       לפני ההנשרה: בעיקר ביצים מעוותות.

  2.       אחרי ההנשרה: שיפור בביצים השלמות עם חזרה מתמשכת אל המעוותות. 

   

  קבוצת המגורענות:

   

  1.       לפני ההנשרה: בעיקר ביצים מגורענות.

  2.       אחרי ההנשרה: שיפור ברמת הביצים השלמות עם חזרה מתמשכת אל המגורענות.

   

  קבוצת החוד:

   

  1.       לפני ההנשרה: בעיקר ביצים עם חוד פגום.

  2.       אחרי ההנשרה: שיפור זמני בביצים השלמות ההולך ופוחת עם הזמן.

   

  קבוצת הקוד:

   

  1.       לפני ההנשרה: בעיקר פגומות-רכות וקוד פגום.

  2.       אחרי ההנשרה: שיפור זמני בביצים השלמות ההולך ופוחת עם הזמן.

  סיכום:

  א.       ההנשרה אינה משפרת את מצב הביצים הפגומות. יש אומנם שיפור מסוים ברמת הביצים השלמות אך הוא רק לתקופה קצרה והמטילות חוזרות להטיל את אותן ביצים פגומות תוך זמן קצר יחסית.

  ב.       מתברר שהביצים הפגומות מוטלות, כמעט תמיד ע"י אותן המטילות עצמן. יש לשקול את האפשרות לאתר, לבודד ולפסול את המטילות המייצרות ביצים פגומות. לדבר יכולה להיות השלכה שיווקית וכלכלית ניכרת. דומני שבארגון נכון אפשר לעשות זאת גם בלולים גדולים.

  ג.        ההנשרה אינה מהווה פתרון ארוך טווח לשיפור מצב הביצים הפגומות.

  ד.       יש לבדוק כלכלית את נחיצות ההנשרה לאור הממצאים החדשים.