חפש

  מחקר 2 - שיפור גדילת השריר ותפוקת הבשר בעזרת התניית עוברי פטמים לחום

  סוג עוף/שלוחה:  פטם
  הנושא:    שיפור גדילת השריר  ותפוקת הבשר בעזרת התניית עוברי פטמים לחום.
  החוקרת: אורנה הלוי – הפקולטה לחקלאות – האוניברסיטה העברית
   
  סיכום: מדובר במחקר של שלוש שנים שהגיע לתוצאות חיוביות.  התניית עוברי פטמים בימים 17 עד 19 במשך שש שעות ליום בטמפרטורה של 39.6 מע"צ גרמה לשיגשוג תאי הלוויין, - תאים היכולים להפוך לתאי שריר ולהגדיל את משקל העוף. טמפרטורה  זו גרמה לעלית משקל האפרוחים המותנים וגדילת שריר החזה, תהליך שנמשך עד גיל 35 יום שזה למעשה גיל השחיטה ולטבחה גדולה יותר. יש לציין שהבקיעה לא סבלה מההתנייה אלא אף להיפך, - בהתנייה של 6 שעות היא אף היתה טובה יותר מאשר הביקורת.

  אחת המטרות העיקריות בגידול פטימים היא להגיע  לתפוקה מירבית של בשר בזמן מינימלי.  השבחה גנטית לגדילה מואצת שיפרה את ביצועי הפטימים אך יצרה בעייה קשה בעמידותם לתנאי חום קיצוניים.  בעבר הראינו כי התניית אפרוחי פטמים לחום ביום השלישי לחייהם אשר הגבירה את עמידות העוף לעקות חום במהלך חייו, גם גרמה לגדילת פיצוי.  התערבות תרמית בשלב ההתפתחות העוברית עשויה לחולל שינוי בסף התגובה התרמורגולטורי כך שהעוף הבוגר יהיה עמיד יותר לשינויים בתנאי הסביבה במהלך גידולו. לאור זאת, המחקר התמקד במניפולציות חום בתקופה העוברית המאוחרת (ימים 16-18) והתוצאות של השנה הראשונה הצביעו על כך. נראה שהתניית החום בימים המאוחרים לעובר משפיעה טוב יותר על שגשוג מספר תאי השריר (תאי הלויין) מאשר זו בימים המוקדמים, דבר שמביא לגדילה בנפח הסיב ואחוז חזה גבוה יותר.   לכך, הוחלט לבצע את התניות החום העובריות בימים המאוחרים בלבד ובשנה השנייה התמקדנו בתהליכים החלים ברקמת השריר ובתאי השריר המושפעים על ידי התניית החום הללו.  נמצא שפעילות תאי השריר עולה בתגובה לטיפולי החום בעוברי הפטם, דבר שגורם בסופו לעלייה במסת השריר ולתפוקת הבשר.    בשנה השלישית בחנו את הופעתה של ההתניה בטמפרטורה הגבוהה במעלה אחת ומצאנו  כי תגובת שגשוג תאי הלווין גם היתה מיידית וגם נשארה לזמן רב עד לגיל שבועיים. משקל האפרוחים וגדילת שריר החזה היתה במקביל גבוהה יותר בקבוצות ההתניה עד לגיל 35 יום שבו הסתיים הניסוי.  נראה שפעילות תאי השריר עולה בתגובה לטיפולי החום בעוברי הפטם, דבר שגורם בסופו לעלייה במסת השריר ולתפוקת הבשר.  הקינטיקה של פעילות השריר היא פונקציה של בעיקר טמפרטורת ההתנייה, התקופה העוברית שבו היא מתבצעת ובמידה מסויימת גם במשך ההתנייה.