/

 

היקף התפוקה של ענף הלול, שערכו נאמד בכ- 6,890 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ- 20% מסך ייצור התוצרת החקלאית בארץ.

 

סוג התוצרת

מיליוני ₪

אחוזים

בשר פטם

3,873

56.2%

בשר הודים

632

9.2%

ביצי מאכל

1,405

20.4%

שלוחות הרבייה

980

14.2%

סה"כ

6,890

100%

 

בענף כ- 3,610 מגדלים פעילים במשקים משפחתיים ובקיבוצים

בשר פטם:

 • אומדן ייצור בשלוחת הפטם לשנה עומד על 520,000 טון.
 • מס' מגדלים פעילים בענף כ- 580.
 • צריכה לנפש כ-41 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד)


  בשר הודו:

 • אומדן ייצור בשלוחת ההודו לשנה עומד על כ- 82,000 טון.
 • מס' מגדלים פעילים בענף כ-75.
 • צריכה לנפש כ-5.3 ק"ג בשנה (במונחי בשר מעובד)

ביצי מאכל:

 • ענף ביצי מאכל מוסדר באמצעות מכסות אישיות בהיקף של  2,230 מיליוני ביצים  
   לשנה. באזור הגליל מייצרים כ- 68% מהיקף הביצים בישראל.
 • מס' מגדלים פעילים בענף כ-2,870.
 • צריכה לנפש כ- 250 ביצים בשנה.
 • מחיר ביצי מאכל מעוגן בצו פיקוח מחירים.הדפססגור חלון