חפש

  מגדלים, משווקים ומבקרים

   

  משרדי המועצה לענף הלול יהיו סגורים בימים רביעי וחמישי

   

  בתאריכים 13+14/10/21 בעקבות יציאה להשתלמות.

   

  בברכה,

                                   הנהלת המועצה לענף הלול