חפש

  אודות המערכת לבריאות העוף

  המעבדות לבריאות העוף מופעלות במשותף על ידי המועצה לענף הלול והשירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  פעילות המעבדות מתבצעת בשני ערוצים:
  1. מתן שירות מעבדתי אבחוני לכלל ציבור מגדלי העופות במדינת ישראל.
  2. ביצוע כל הבדיקות והניטורים הנדרשים ע"י השו"ט ובריאות המקנה ורשויות בינלאומיות.
  השירות ניתן בשני מוקדים, מעבדה צפונית ומעבדה דרומית, לשכת הרופא הראשי למחלות עופות ממוקמת בבית דגן (שו"ט).