חפש

  הנחיית שר החקלאות(יצרן חדש בפטם או הודו)

   
                                                                                          תאריך: ב' באב, תשס"ח
                                                                                                    3 באוגוסט, 2008
   
  הודעה למי שמבקשים להצטרף או לחזור לייצור ושיווק פטם או הודו -עדכון

   

   

  בהתאם להנחיית שר החקלאות, מתן מספר יצרן ותעודות משלוח ליצרנים חדשים

  המבקשים לייצר ולשווק בשר פטם או הודו, מותנה בהצגת רישיון עסק לרבות היתר בנייה ועמידה בכל

  הדרישות החוקיות ביחס  ללול שבו מבוקש לייצר.

   

  לעניין זה "יצרן חדש" משמעו מי שלא ייצר כלל או שלא ייצר במהלך תקופה של 36 החודשים הקודמים לפנייתו למועצה.

  הייצור והשיווק יבוצעו בהתאם לחוק המועצה וכלליה.

  להסבר והבהרות נא לפנות למועצה-אגף תכנון וכלכלה טל: 03-6083274,03-6083275